sayfabildir mobilmenu

Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları

İstediğiniz sayfanın cevabı hemen aşağıda, başarılar dileriz.

11. Sınıf Semih Ofset Yayınları Felsefe Ders Kitabı 66. Sayfa

11. Sınıf Semih Ofset Yayınları Felsefe Ders Kitabı 66. Sayfa Cevapları Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 3. Aşağıdakilerden hangisi bilgi felsefesinin (bilgi kuramı) ele aldığı sorulardan biri değildir? A) Doğru bilgi var mıdır? B) Bilgilerimizin kaynağı nedir? C) Varlık var mıdır? D) Bilgilerimizin bir sınırı var mıdır? E) Bilginin doğruluk ölçütleri nelerdir? 4. Doğru bilgi elde etmenin mümkün olmadığını, genelgeçer doğru bilgiye ulaşmanın imkânsız olduğunu savunan felsefi görüş aşağıdakilerden hangisidir? A) Dogmatizm B) Rasyonalizm C) Entüisyonizm D) Septisizm E) Fenomenoloji 5. Aşağıdaki filozoflardan hangisi rasyonalizmin temsilcisi değildir? A) Platon B) Aristoteles C) Farabi D) Hegel E) Bergson