sayfabildir mobilmenu

Alizeler Ticaret Rüzgarları

Alizeler ve Ticaret Rüzgarları Alizeler:30° enlemleri civarındaki dinamik yüksek basınç (Subtropikal yüksek basınç) alanlarından, Ekvator çevresindeki termik alçak basınç alanına doğru esen rüzgârlardır.  Dünya’nın dönmesinden dolayı, Kuzey Yarımküre’de kuzeydoğudan; Güney Yarımküre’de güneydoğudan eserler. Hızları saatte 15-40 km/h civarındadır. Başlangıçta    sıcak  ve       kurudurlar. Ancak denizlerin üzerinden geçtikleri takdirde bünyelerine    nem         alarak, kıtaların doğu kıyıların yağış bırakırlar. Bu nedenle Doğu Rüzgârları  olarak da isimlendirilirler. Alizeler, esme yönlerinin değişmemesi ve sürekli esmelerinden dolayı,  eskiden Avrupa’dan Amerika’ya  ticaret yapmak için giden yelkenli gemiler bu rüzgârlardan faydalandıkları için Ticaret Rüzgârları da denir.  Ekvator’dan 30° enlemlerine doğru Alize Rüzgârları’na ters, üstten esen rüzgârlara da Ters (Üst) Alizeler denir. Ters alizeler 30° enlemleri civarında alçalarak tropikal  çöllerin oluşmasına neden olur....

Atmosferdeki Basınç Kuşakları

  Kutupların aşırı soğuması ve Ekvator çevresinin her zaman sıcak olması, buralardafarklı  basınç değerlerinin oluşmasına neden olmuştur. İki bölge arasındaki basınç farkını dengelemek için atmosferde genel hava dolaşımı doğmuştur. Atmosferdeki genel hava dolaşımı klasik ve modern olmak üzere iki görüş vardır. 1-Klasik Görüş:Güneş ışınlarının yıl içerisinde kutuplar ve çevresine daima yatayaçılarla gelmesi, bu bölgede hava sıcaklıklarının düşük olmasına neden olur. Hava sıcaklıklarının daima düşük olması  alçalıcı  hava hareketlerine, bu da kutuplarda Termik Yüksek Basınç (TYB) Kuşağı oluşmasına neden olur.  Ekvator ve çevresine ise güneş ışınlarının daima dik ve dike yakın açılarla gelmesi, bu bölgelerde sıcaklıkların yıl içerisinde daima yüksek olmasına ve dolayısı ile yükselici hava hareketlerine neden olur. Bundan dolayı Ekvator ve çevresinde Termik Alçak Basınç (TAB) Kuşağı oluşmuştur.   Bu görüşe göre atmosferdeki genel hava dolaşımı temelde termik nedenlerden dolayı,  yani kutupların aşırı  soğuması,  Ekvator ve çevresinin aşırı ısınmasından dolayı doğmuştur. Eğer dünya dönmeseydi ve yeryüzü tamamen denizlerle kaplı olsaydı,  Kutup (TYB) alanında soğuyup alçalan hava alttan Ekvator’a doğru;  Ekvator(TAB) kuşağında da ısınan hava yükselerek, üstten kutuplara  doğru, meridyenler doğrultusunda hareket ederdi. Böylece iki farklı basınç merkezi arasındaki hava akımıyla basit bir denge kurulurdu. Ancak, Dünya’nın ekseni etrafında dönmesinden dolayı  bu hava kütlelerinin yönlerinde sapmalar meydana gelir.Ekvator&r...

Rüzgar Yönünü Etkileyen Faktörler

Rüzgar Yönünü Etkileyen Faktörler Basınç merkezleri yer değiştirdikçe rüzgarın yönü de değişir. 2.Yer Şekilleri: Yerşekilleri de rüzgarın esiş yönünü etkiler. Hava kütleleri yer şekillerinin uzanış yönünde hareket ederler. Örneğin;güneybatı-kuzeydoğu yönlü bir vadide hakim rüzgar yönü de yine aynı  yönde  olacaktır.  Böylelikle bir  yerin hakim rüzgar yönüne bakarak yer şekillerinin uzanış doğrultusu tahmin edilebilir. 3.Dünya’nın Dönüşü:Rüzgarlar, basınç merkezleri arasındaki en kısa yolu izlemezler. Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucunda rüzgarların yönlerinde sapma meydana gelir.   Kuzey Yarım Küre’de hareket yönünün sağına; Güney Yarım Küre’de hareket yönünün soluna doğru bir sapma meydana gelir.     Kuzey Yarım Kürede Sağa sapar          Güney Yarım Kürede Sola sapar  

Rüzgarın Yönü Corriolis

RÜZGÂRIN YÖNÜ:  Rüzgârın  yönü daima yüksek basınç  alanından, alçak basınç  alanına doğrudur.Yüksek basınç alanından, alçak basınç alanına doğru hareket eden hava kütleleri, en kısa yolu takip edemezler çünkü Dünya’nın ekseni etrafında dönmesi sonucunda oluşan corriolis (merkezkaç)  kuvvetinden  dolayı, rüzgârların yönlerinde de sapmalar meydana gelir. Rüzgârın yönü, geldiği coğrafî yöne göre adlandırılır. Örneğin batıdan esen rüzgârlara, batı rüzgârları; güneyden         esen   rüzgârlara      da güney rüzgârları  denir. Bir yerde rüzgârın en çok estiği yöne hâkim rüzgâr yönü denir.      Şekilde hakim rüzgar yönü KD dur.Bu tür şekillerden faydalanarak arazi yapısı hakkında yorum yapabiliriz.Bu şekilde KD -GB doğrultusunda bir vadi söz konusudur.Diğer noktalar dağlarla çevrilidir.Her yönden yoğun rüzgar esişi var ise bu arazinin etrafı açık bir ova olduğunu gösterebilir....

YGS-LYS TERCİH ROBOTU