Ygs Lys Dershanesi - Ders Kitabı Cevapları

2017 Lise Matematik Taslak Öğretim Programı İnceleme Raporu

 

2016 – 2017  EĞİTİM – ÖĞRETİM  YILI

ÖĞRETİM  PROGRAMLARINI  İNCELEME  RAPORU

                       

“ Öğretim Programlarını Güncelleme Çalışmaları ” kapsamında okulumuz matematik dersi zümre öğretmenleri tarafından yapılan matematik müfredatının incelenmesi sonucunda istek, görüş ve önerilerimiz aşağıdaki şekilde rapor haline getirilmiştir.

 

                 

 

9. SINIF MATEMATİK

 

      

       Anadolu İmam Hatip Lisesinde çalışan öğretmenler olarak özellikle Anadolu İmam Hatip ve Meslek Liselerinde 9. sınıfa başlayan öğrencilerin doğal sayılar kümesi,tamsayılar kümesi ve rasyonel sayılar kümesindeki işlemleri

( toplama, çıkarma, çarpma, bölme ) yapabilme yeteneğinin kısıtlı olduğunu görüyor ve yaşıyoruz.Bu yüzden 9. sınıfın ilk ünitesinin sayı kümelerinde işlemler olması öğrencilerin temel bilgilerdeki eksiklerinin giderilmesine yardımcı olacaktır.

       Önceki 9. sınıf matematik kitabında gereksiz ayrıntı ( anlatım olarak ) ve uzun çözümler vardı. Kitap fazlalığı öğrenciler nazarında göz korkutuyordu. Ünite sonundaki alıştırma ve test sayısı, diğer sınıfların matematik kitaplarına göre daha fazla olması güzeldi. Ancak bazı soruların çok zor olması öğrencileri umutsuzluğa sevk ediyor.   

 

1. ÜNİTE

Veri, Sayma ve Olasılık

      

       Veri, sayma ve olasılık ünitesinin ilk konu olarak alınması eğitsel açıdan kolaydan zora ilkesine hizmet etmektedir. Ama kazanımlar arasından “ Olasılık ” konusu ile ilgili olanların 2.dönem sonuna alınması yerine, olasılık konusunun ünite olarak 1.ünitenin devamında alınması ve 12.sınıf matematik müfredatının sonunda işlenen kısmında buraya eklenmesi daha faydalı olacaktır. Çünkü konu bütünlüğü bozulmuştur. Sarmal eğitim faydalı olabilir ama 12.sınıfta konu anlatılırken konunun tekrar hatırlatılması zaman kaybına sebep olacaktır. 

 

3. ÜNİTE

Denklemler ve Eşitsizlikler

 

·         Sayılar konusundan önceki kitapta çok az bahsedilmişti. Gerek denemelerde gerek YGS sınavında sayılar konusu ile ilgili çok çeşit soru çıkmaktadır. İçeriğin arttırılmasında fayda vardır. Denklem ve eşitsizlik konusunda sıkıntı yoktur. Mutlak değer konusunda, iki mutlak değerli denklem ve eşitsizlik çözümlerinin kaldırılması faydalı olmuştur.

·         “ Üslü İfadeler ve Denklemler ” konusunda da sıkıntı yoktur.

·         “ Denklemler ve Eşitsizlikler İle İlgili Uygulamalar ” konusunda oran, orantı, doğru ve ters orantı, yüzde konusu alınmış. Diğer problem kısımları 11.sınıf temel matematik kısmına dahil edilmiş. Çıkarılan kısımların YGS ’de önemli yer tutması ve konuyu sadece 11.sınıf temel matematik dersini seçeceklerin görmesi sıkıntı yaratacaktır. Dolayısıyla çıkarılan kısımların tekrar 9.sınıf matematik müfredatına alınması yararlı olacaktır.

 

4.ÜNİTE

Üçgenler

     

        “ Üçgenler ” konusunda sıkıntı yoktur. Ama kazanımlarda “ Dinamik matematik yazılımları kullanılarak . . . ” ifadesi var. Çoğumuzun bu programlar konusunda bilgisi yoktur. Bu tarz programlarla yapılan örneklerin kitaplardan kaldırılması bizce daha uygundur.

       Ayrıca daha önce müfredattan kaldırılan Menelaus ve Seva teoremlerinin tekrar müfredata alınması bizce uygun değildir. Kuralın ispatının zor olması ve ezber gerektirmesi teoremlerin kaldırılması için yeterlidir.  

 

 

 

10. SINIF MATEMATİK

 

      

       Bizce 10.sınıftan itibaren öğrencilerin alanlara yönlendirilmesi daha faydalı olacaktır. Matematik dersine karşı ön yargılı olan ve öğrenme isteği duymayan öğrencilerin 10.sınıfa geldiğinde sözel bölümlere yönlendirilmesi hem başarıyı da arttıracaktır.

      Konulardan bölünebilme kurallarının temel düzey matematik kısmına alınması daha faydalı olurdu.

 

1. ÜNİTE

Bölünebilme

      

        Bölünebilme kurallarının işlenmesinde sıkıntı yoktur. Modüler aritmetik konusunun kaldırılması olumlu olmuştur.

2. ÜNİTE

Fonksiyonlarda İşlemler

 

       9. sınıfın son 2 ünitesinden biri olan Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi kazanımını edinen öğrenciler için artık 10. sınıf 2. ünite olan İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi konusunu kavramak daha kolay olacaktır.

 

3. ÜNİTE

Polinomlar

      

       Fonksiyon konusunun devamında polinom konusunun işlenmiş olması olumlu olmuştur.

       10. sınıfta polinomlar konusunda bölme işlemi yapmadan kalan bulma konusunun kaldırılması gereksizdi. Çünkü öğrenciler polinomlarda bölme işlemi yapmadan kalan bulma konusunu bölme işlemi yaparak kalan bulmadan daha kolay kavrıyor.

 

4.ÜNİTE

Trigonometri

     

             Trigonometri gibi bir çok kazanımın olduğu bir konuya temel trigonometrik oranlarla bir giriş yapmak ardından ilerleyen sınıflardan detaylandırmak faydalı olacaktır.

 

6.ÜNİTE

İkinci Dereceden Denklemler

 

       Ünitenin polinomlar konusunun sonuna alınması daha faydalı olacaktır. Çarpanlara ayırma konusunu öğrenen öğrenciler denklem konusunu daha çabuk kavrayacaklardır.

 

8. ÜNİTE

Uzay Geometri

       Katı cisimler konusunun fazla  kazanım içermemesi olumlu olmuştur.

 

 

11. SINIF MATEMATİK

 

      

         11. sınıf konularının yanında Temel Düzey Matematik konularının da tüm öğrencilerin görmesi faydalı olacaktır.  6 saat  11.  Sınıf Matematik  +  2 saatte Temel Düzey Matematik dersini tüm “ alan öğrencileri ” almalıdır.

3. ÜNİTE

Sayma

       “ Sayma ” konusunda sıkıntı yoktur. Önceki müfredatta ayrı tutulan permütasyon ve tekrarlı permütasyon konusunun birleştirilmesi olumlu olmuştur.

5. ÜNİTE

Trigonometri

       “ Trigonometri ” konusunun giriş kısımlarının 10.sınıf müfredatına alınması olumlu olmuştur. Ayrıca bazı kazanımların kaldırılması da faydalı olmuştur.

6.ÜNİTE

Katı Cisimler

       Katı cisimler konusunun fazla  kazanım içermemesi olumlu olmuştur.

 

 

 

12. SINIF MATEMATİK

 

      

         12. sınıf konularının yanında Temel Düzey Matematik konularının da tüm öğrencilerin görmesi faydalı olacaktır.  6 saat  12.  Sınıf Matematik  +  2 saatte Temel Düzey Matematik dersini tüm “ alan öğrencileri ” almalıdır.

3. ÜNİTE

Trigonometri

      

       Kazanımların 11. sınıf matematik “ Trigonometri ”  ünitesine aktarılması daha faydalı olurdu.

       Dönüşüm ve ters dönüşüm formüllerinin kaldırılması olumlu olmuştur.  

 

4.ÜNİTE

Türev

     

             “Türev ” konusunda sıkıntı yoktur. Sonsuz için limit ve sonucu sonsuz olan ya da belirsizlik durumlarından çoğunun kaldırılması olumlu olmuştur.

 

5. ÜNİTE

İntegral

    

       Belirsiz integral alma kurallarının sınırlandırılması ve belirli integral konusu içinde hacim hesaplamalarının kaldırılması olumlu olmuştur.

       Belirli integralin girişindeki Riemann Toplamı öğrencilere antipatik gelen ve formulü karmaşık bir konudur. Kaldırılması isabetli olacaktır.

 

6.ÜNİTE

Analitik Geometri

      

       “ Çemberin Analitik İncelenmesi ” konusunun işlenişinde sıkıntı yoktur. Doğrunun Analitiği konusundan ayrı tutulması olumlu olmuştur.

 

7. ÜNİTE

Olasılık

 

        Bu kısmın 9. sınıf matematik olasılık kısmının içine alınması daha yararlı olacaktır.

 

8. ÜNİTE

Uzay Geometri

    

        “ Uzayda Doğru ve Düzlem ” konusu işlenirken uygulamaları 3 boyutlu olarak  düşünmek ve çözüm üretmek öğrencileri zorluyor. Bu konunun kaldırılması daha faydalı olurdu.

 

 

 

11.  –  12. SINIF TEMEL DÜZEY MATEMATİK

 

      

         11  ve 12. sınıflar Matematik Dersi Temel Düzey Öğretim Programı öğrencilerin okul  sonrasında matematikten  günlük  yaşantılarında  ve  iş  hayatlarında  aktif  olarak  yararlanabilmelerini,  kararlarında matematiği iyi bir analiz aracı olarak kullanabilmelerini amaçlamaktadır. Bu kapsamda öğrencilerin 9  ve 10.  sınıflarda  öğrendikleri  bazı  kavram  ve  ilişkiler  günlük  hayat  temelli  problemler  aracılığı  ile  ele alınmaktadır.  Bu  yolla  bir  üst  öğrenim  seviyesinde  matematik  ağırlıklı  bir  program  tercih  etmeyen öğrencilerin  günlük  hayatta  karşılaştıkları  problemlerin  üstesinden  daha  etkili  bir  şekilde  gelmeleri öngörülmektedir.  Öğrencilerin  problem  çözme  becerilerinin  geliştirilmesi  programın  temel hedeflerindendir.

       11 ve 12. sınıf konularının yanında Temel Düzey Matematik konularının da tüm öğrencilerin görmesi faydalı olacaktır.  6 saat  Matematik  +  2 saatte Temel Düzey Matematik dersini tüm “ alan öğrencileri ” almalıdır.

 

Devamını Oku
29/01/2017

Memurlar ( KAMU GÖREVLİLERİ) Emeklilik Şartları:


Erkek memurlar için emeklilik Şartları:


Eski adıyla TC Emekli Sandığı iştirakcisi yeni adıyla 4/C olarak emekli olanlar aşağıda açıklanan durumlara göre belli edilen emeklilik şartları ile emekli edileceklerdir.


08.09.1999 gününden önce işe girmiş memurların durumu:


08.09.1999 Erkek iştirakcilerden 25 fiili hizmet yılını dolduranların istekleri üzerine emekli aylığı başlanır.


Ayrıca; Emeklilik süresini doldurmaya 2 yıldan az kalan erkek 43 yaşını tamamlamaları ve talepte bulunmaları şartı ile emekli aylığı bağlanır.


Yukarıdaki şartı yerine getirmeyen erkekler ise aşağıdaki tablodaki tüm şartları tamamlayarak emekli olabileceklerdir. 25 yılı yani 9000 günü tamamlamalarının yanında belli bir yaşı tamamlayarak emekli olacaklardır.

erkek-memur-emeklilik-sartlari

Devamını Oku
29/01/2017

2. Sınıf Taslak Öğretim Programı İnceleme, Değerlendirme, görüş ve önerileri

2.SINIF YENİ MÜFREDATIN DEĞERLENDİRMESİ

2.SINIF

TESPİT

ÖNERİ

HAYAT BİLGİSİ

Eski müfredattaki üç tema altı üniteye bölünmüş ve daha anlaşılır sıralanmış. Bu olumlu bir gelişme olmuş.

Müfredatında kazanımlar çok azaltılmış ve çok genel ifadeler kullanılmış. Kullandığımız programda çok kazanım olmasına rağmen konular işlenirken öğrenciler kolayca anlamaktadır.

 

H.B2.5.2’deki kazanım “Türk bayrağının ve İstiklal Marşı’nın vatanını ve milletini temsil ettiğini bilir.” İfadesine ek olarak “Bağımsızlığımızın sembolü oldukları da eklenebilir.

H.B.2.5.3.”Atatürk’ün çocukluğunu araştırır.” kazanımına ek olarak “Atatürk’ün hayatını araştırır.” Kazanım olarak eklenmelidir.

“Duyu organlarını ve görevlerini bilir.” Kazanımı Sağlıklı hayat ünitesine eklenebilir.

“Meslekleri tanır ve araştırır.” Kazanımı da programda yer alabilir.

 “Her canlının eşsiz bir yuvası vardır.” Kazanımı da “Evimizdeki Hayat” ünitesine eklenebilir.

MATEMATİK

“Çıkarma işleminde eksileni ve çıkanı bulur.” Kazanımının çıkarılması olumlu olmuş. Öğrenciler ya zorlanıyor ya da çok çabuk unutuyordu.

Problemlerde sınırlama getirilmesi uygun olmuş. Çünkü çeşitli kaynaklarda çok işlemli problemlerle karşılaşılıyordu.

Kesirlerde pay,payda ve kesir çizgisinin öğretilmesi uygun olmuş.

Cebirsel ifadeleri sözel olarak ifade etme uygun olmuş.

Ritmik sayma yapılırken 20 den geriye 2’şer ritmik sayar da eklenebilir.

Geometri kazanımları daha anlaşılır ve daha sınırlı yazılırsa daha iyi olur.

Geometrik cisimleri öğretirken “ayrıt” ifadesinin olmaması uygun olmuş.

 

TÜRKÇE

Kazanımlar 2.sınıf seviyesine uygun

 

Müfredata uygun ders kitapları hazırlanırken daha çok çocukların seveceği çocuk edebiyatından metinler (hikaye ve masallar) seçilsin. Bilgilendirici metinler de eğlenceli olsun.

GÖRSEL SANATLAR

Görsel sanatlar kazanımlarını uygun bulduk.

 

Öğretim sürecine rehberlik edecek bol örnekli her sınıfın  seviyesine uygun kılavuz kitaplar olması gerekir.

MÜZİK

Kazanımlar uygun ve yeterli. Şarkı örnekleri öğrencilere uygun seçilmeli.

 

“Kılavuz kitapla birlikte şarkıların CD’leri de öğretmenlere ulaştırılmalıdır.

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Kazanımlar sınıf seviyesine uygun. Fiziksel etkinlik kartlarına yönlendirmesi de uygun olmuş. Sadece materyal kullanımı gereken oyunlarda araç gereç bulmak her okulda zor. Kış aylarında spor salonu olmayan okullarda sınıfta uygulama yapmakta zor.

 

 

 

 

Devamını Oku
22/01/2017

4. Sınıf Taslak Öğretim Programı İnceleme, Değerlendirme, görüş ve önerileri

2017 Yılı Taslak Eğitim Programları İncelemesi

ile

Programa Yönelik Görüş ve Düşünceler

Fen Bilimleri: Fen bilimleri dersi hem 3. Hem de 4. Sınıflarda öğrencilerimizin eğlenerek öğrendikleri, bilimle keşifle somut olarak tanıştıkları bir ders. Yeni müfredatta sadeliği ve eğlenceli oluşu korunmuş. Özellikle basit, anlaşılır olması, karmaşıklıktan uzak oluşu öğrencilerin bilgi ve beceri edinimlerini kolaylaştıracaktır. Kazanımlara yeteri kadar süre ayrılmış olması da biz öğretmenleri çok rahatlatmakta böylece  bol örnek ve deneyle kazanımların daha iyi kavranmasını sağlayacaktır. Yeni programda da böyle olduğunu görmek beni sevindirdi. Özellikle öğrencilerin yaratıcı becerilerini ortaya çıkaracak, öğrendiklerini uygulama fırsatı bulacakları Fen ve Mühendislik Uygulamaları isimli ünitenin eklenmiş olması Fen Bilimleri dersinin öğrenciler tarafından daha çok sevilmesini sağlayacaktır. Fen ve Mühendislik Uygulamaları dersi son ünite olduğu için öğrenciler bu ünitenin gelmesini, diğer ünitelerin bitmesini heyecanla bekleyeceklerdir. Fen bilimleri derslerinin eğlenceli ve kalıcı olması yapılacak deneylere bağlıdır. Maalesef okullarımızda Fen Bilimleri laboratuarları bulunmamakta. Fen Bilimleri laboratuarı olmasa bile en azından her okula İlkokul Fen Bilimleri deneyleri ile ilgili araç gereç ve malzemelerin bulunduğu Fen Bilimleri dolapları okullarda muhakkak mevcut olmalıdır. Aksi takdirde bu müfredatta yer alan tüm iyi niyetler, hedeflenen olumlu davranışlar bir hayal kırıklığından ibaret olacaktır. Ayriyeten öğrencilerimizin ahlaklı, dürüst, vatanını milletini seven, olumlu değerleri kendisine düstur edinmiş bireyler olarak yetişmeleri için gerekli olan değerlerimizin de bu programda yer alması çok yerinde ve takdir edilesi bir düşüncedir.

Özetle; yeni fen bilimleri müfredatımızı çok olumlu ve yerinde buldum. Geleceğimiz olan çocuklarımız hak ettikleri çok iyi bir eğitim alacaklar.

Görsel Sanatlar: Yeni müfredatla öğrencilerimiz estetik bilince sahip, duygu, düşünce, hayal ve izlenimlerini çekinmeden özgürce ifade edebilen bireyler olarak yetişmelerine zemin hazırlayacak niteliktedir. Özellikle görsel sanatla diğer ders ve kazanımları ilişkilendirmeyi hedeflemesi de eğitimin bütünselliği ve giridliliği açısından oldukça yerinde olmuş. Görsel Sanatlar dersinin özellikle 4. Sınıf açısından ders saati artırılabilir. 1 ders saati özellikle 4. Sınıf kazanımlarını kazandırmada yeterli olmayabilir. Kazanım sayısını fazla bulduğumu belirtmeliyim. Daha basit uygulanabilir, somut örneklerin yer aldığı uygulama kitapçıkları gerek öğrenciler, gerek öğretmenler için hazırlanabilir.

Hayat Bilgisi: Özellikle ilk dikkatimi çeken konu yeni programda Hayat Bilgisi ünite ve konularının sadeleştirilmiş olması oldu. Hayat Bilgisi dersi gerçekten de gerek öğrenciler açısından gerekse biz öğretmenler açısından yoğunluk taşıyordu. Bunun yanında ders saatleri de kazanımların yeteri kadar kazanılmasında kazanımla ilgili etkinliklerin tamamlanmasında yeterli gelmiyordu. Programın daha sade hale getirilmesi doğru ve yerinde bir karar olmuş. 3 geniş ve uzun tema yerine daha sarmal ve birbiriyle ilişkili konuların bir arada olduğu 6 ünitenin olması da öğrencilerin öğrendiklerini anlamlandırmada kolaylık sağlayacaktır. Tüm ünite ve konuların Değerler Eğitimi ile bağlantılı olması da çok oldukça yararlı olacaktır. Önceki programla kıyaslandığında çok daha etkili ve yararlı bir program olmuş.

İnsan Hakları, Demokrasi ve Yurttaşlık: Daha yeni bir ders olan İnsan Hakları, Demokrasi ve Yurttaşlık dersi gerek biz öğretmenler gerekse öğrencilerimiz tarafından oldukça yararlı bulunan bir ders. Şu an kullanmakta olduğumuz müfredata sonradan daha yeni eklendiği için bu dersimizin temel çerçevesi yeni müfredatta da korunmuş. Özellikle öğrencilerin hayallerini okşayan, edindikleri bilgileri somutlaştırma, örnek olay kurma imkanı buldukları masal, öykü, efsanelerle anlatımı çok başarılı ve öğrenmeyi artırıcı. Aynı yöntem ile yeni müfredatımızda da öğrencilerimizin temelde kendilerini korumasını ve kendisine zarar vermemesini, diğer arkadaşlarını korumasını ve çevresindekilere zarar vermemesini, bize ait olanı korumasını ve bize ait olana zarar vermemesini sağlayacak bir yapı içerisinde geliştirilmiş olması oldukça doğru bir yaklaşım. Öğrencilerin somut işlemler döneminden soyut işlemler dönemine geçiş sürecinde edinecekleri bilgi ve beceriler onların bu dönemde karşılaşabilecekleri kimi zorlukların üstesinden daha kolay gelme ile yaratıcı çözümler üretebilme becerisi kazandıracaktır.  Yine de öğrencilerin bu kadar soyut kavramla yoğun bir şekilde ilk kez karşılaştıkları göz önünde bulundurularak her üniteden birer kazanım sadeleştirme yapılabilir.

Matematik: Matematik dersi yeni müfredatta şimdiki programda olduğu gibi 4 ana öğrenme alanına bölünmüş. Sınıf ilerledikçe esi öğrenmelerin üzerine yeni öğrenmeler eklenerek öğrencilerin seviyelerine uygun öğrenmeler gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Yürürlükte olan matematik programımızda da bu böyledir. Burada şunu belirtmek isterim ki; öğrencilerimiz bir beceriyi kazandıktan sonra bir sonraki sene eski becerisinin üzerine yeni beceriyi kazandırmaya çalışırken bilginin anlamlandırılması adına hatırlatma ve tekrar çalışmaları çok zaman yitirmekteyiz. Örnek vermek gerekirse; 2. Sınıfta, 3. Sınıfta çarpma işlemini öğrenmiş olan bir öğrenci 4. Sınıfta bu sefer 2,3, ve 4 basamaklı sayılarla çarpma işlemi yapmakta epey zorlanmakta. Öğrencinin 4. Sınıf kazanımlarını kazanması için 2 ve 3. Sınıfa baştan dönme ihtiyacı hasıl olmakta. Buda kazanımların tam zamanında tamamlanmasında büyük bir engel. Bu sebeple özellikle matematik dersinde pek çok kez geriden gelme durumu ile karşı karşıya kalmaktayız. Bunun için matematik dersi için ayrılan sürenin artırılması gerektiğini düşünüyorum.  Öğrencilerimiz matematiği, sayıları, çıkarımda bulunmayı seviyorlar. Yukarıda da sözünü ettiğim gibi matematik için daha fazla ders saati olmalı. Matematik dersinin somutlaştırılması açısından da okullarımız matematik öğretimi ile ilgili materyallerle donatılmalıdır. Programdaki konular, kazanımlar ve öğrencilerin yaş durumları göz önünde bulundurularak matematik dolapları hazırlanarak okullara gönderilmelidir. Ders kitapları da ünitelere göre kitapçıklar şeklinde düzenlenmeli kazanımlara uygun çalışma, problem ve testler bakımından kitaplar oldukça zengin olmalıdır. Konu ile ilgili çalışma ve alıştırmalar ayrı bir bölümde değil konunun peşinde yer almalıdır.

Müzik: Öğrencilerin estetik algı kazanması, sosyalleşmesi, kendilerini farklı şekillerde ifade edebilmeleri için hazırlanmış olan yeni müfredatın çok uygun olduğunu söylemeliyim. Müzik dersi 4 ana öğrenme bölümünden oluşmakta. Bunlar: 1. Dinleme-söyleme-çalma 2. Müziksel algı ve bilgilenme 3. Müziksel yaratıcılık 4. Müzik kültürü şeklinde sıralanmaktadır. Özellikle şunu belirtmeliyim ki Müzik dersi için bu kazanımları öğrencilere kazandırmada haftada 1 ders saati oldukça yetersiz. Öğrencileri ilgi ve yeteneklerine göre en az 1 enstrüman çalabilecekleri biçimde hedefe yönlendirmeli, bu hedef içinde okul dışı saatlerde hafta sonu olabilir okul bünyesinde ders dışı uygulamalı eğitimler verilmelidir. 4. Sınıf düzeyi için flüt çalma becerisi kazandırmak için ayrılan sürenin yetersiz olduğunu düşünmekteyim. Ayriyeten öğrencilerde tam bir müzik kültürü oluşturmak için öğrencilerin pek çok enstrümana erişebileceği, çalabileceği, dokunabileceği, dinleyebileceği müzik dersliklerinin olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun sağlanması mümkün değilse de müzik dersi ile ilgili okullara yeteri ve gerekli araç gereçler temin edilmelidir. Bu konuda yeteri bilgi ve beceriye sahip olmayan öğretmen arkadaşlar da hizmet içi eğitim programları ile donanımlı hale getirilmelidir. 

Oyun e Fiziki Etkinlikler: Öğrencilerin sağlıklı büyüyüp gelişebilmeleri aktif ve hareketli bir yaşam alışkanlığı kazanabilmeleri açısından yeni hazırlanan müfredat oldukça olumlu bir yaklaşım sunuyor. Aynı zamanda diğer derslerle de ilişkili olarak akıl yürütme, arkadaşlık, adil olma, hoşgörü, iş birliği, sorumluluk, doğa sevgisi, kendini tanıma gibi pek çok beceriyi kazanacaklardır. Değerler eğitimi çerçevesinde yine öğrencilerimiz Oyun ve Fiziki Etkinlikler programında da milli, manevi ve evrensel  değerleri benimseyeceklerdir. Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersinin 1.) Hareket Yetkinliği 2.) Aktif ve Sağlıklı Hayat olarak iki ana öğrenme alanına ayrılması da isabetli olmuştur. Kazanımlarla ilgili rehber niteliğinde olan Fiziksel Etkinlik Kartları da derslerin etkili işlenmesinde faydalı olmaktadır. Fakat programda yer alan kazanımların gerçekleştirilmesi için özellikle Fiziksel Etkinlik Kartlarındaki oyunların uygulanabileceği gerekli araç gereç ve fiziki ortam ne yazık ki okullarımızda mevcut değil. Öğrencilerimizin ufak yaştan sağlıklı büyüyüp gelişip büyüyebilmeleri için spor kültürüne sahip olmalılar. Bunun için de yine okullarda her öğrenci kendi ilgisi doğrultusunda öğrenciye sunulan seçeneklerden bir spor dalını seçmeli ve bu spor dalı ile ilgili eğitimi yakın çevresinde bulunan istediği eğitim kurumundan eğitimini düzenli olarak almalı, böylece  her öğrencimiz bir spor dalı ile ilgilenmiş olacaktır. Özellikle 4. Sınıfta haftada bir saat Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersi yeteriz gelmekte. Spor öğrencilerimizin haftada bir saat yapacağı değil de yaşam biçimi benimseyecek biçimde olmalı.

Sosyal Bilgiler: Yeni Sosyal Bilgiler programı  öğrencilerin yaşama etkin katılımını, doğru karar vermesini, sorun çözmesini destekleyici ve geliştirici bir yaklaşıma dayanmaktadır. Öğrencilerin fiziksel ve duygusal açıdan sağlıklı olmasını hedeflemesinin yanında Millî ve manevi değerleri merkeze alarak, öğrencilerin kendi örf ve âdetleri çerçevesinde ruhsal, ahlâkî, sosyal ve kültürel yönlerden milli kimliklerinin gelişmesini temel alıyor. Mevcut öğretim programımızla birebir örtüşüyor. Küresel Bağlantılar adlı yeni ünite ile öğrenciler gelişen dünyanın gündemini takip eden, karşılaştığı sorunlara çözümler üretebilen etkin vatandaşlar olmalarını öngörüyor. Çağımızın gerekli insan profiline uygun bireyler yetiştirme konusunda çok yerinde hazırlanmış bir program olmuş. Ünitelerin ana hatları kalmakla birlikte daha sade ve örnek olaylarla desteklenmiş işleniş biçimleri daha yararlı olacaktır. Özellikle Kültür ve Miras ünitesinde “SB.4.2.4.” nolu kazanım için; (Milli Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Milli Mücadelenin önemini kavrar.) (Kazanım biyografi öğretimi bağlamında ele alınacaktır. Ayrıca Millî Mücadele, deki çocuk ve öğrenci kahramanları üzerinde de durulacaktır.) daha fazla ders saati ayrılarak Milli Mücadele dönemi öncesi, sırası ve sonrası olaylar sade bir dille anlatılmalı. Bu ülkemizin ne tür zorluklardan geçerek cumhuriyetimizin değerini anlamalarında yardımcı olacaktır.  Milli mücadelede çocuk kahramanlar konusu da ilk kez yer alıyor olup vatan sevgisi ile ilgili olarak öğrencilerin özdeşim yapmalarını sağlayacağından faydalı olacaktır.

Mevcut programda yer alan; belediye başkanının görevleri, belediye meclisinin görevleri, vali ve görevleri gibi merkezi ve yerel yönetimlerle ilgili kazanımların çıkarılmış olmasını da Sosyal Bilgiler programının 4. Sınıf düzeyi açısından sadeleşmesi ve somutlaşması adına olumlu karşılıyor, destekliyorum.

 

Türkçe: Türkçe programı öğrencilere dilimiz Türkçeyi doğru, güzel öğretmenin yanı sıra düşünme, anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, tahmin etme, analiz-sentez yapma, değerlendirme gibi zihinsel becerilerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar kazanımların yapısı ve hiyerarşisi, öğrencilerin “sözlü iletişim”, “okuma” ve “yazma” alanlarında temel becerileri kazanmaları ile birlikte üst düzey bilişsel becerileri geliştirecek şekilde düzenlenmiştir. dinlediklerini ve okuduklarını anlayan, kendilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eden; eleştirel, yansıtıcı ve yenilikçi düşünen, millî, manevi ve evrensel değerlere duyarlı bireyler yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Yeni Türkçe Programı; öğrencinin birikim, beceri ve gelişimini göz önünde bulunduran ve öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşımla hazırlanmış, aynı zamanda bütün kazanımlar sürekli gelişme ve ilerleme gösteren bir yapı içinde tasarlanmış. İlk okuma-yazma öğretiminde mevcut programda olduğu gibi “ses temelli cümle yöntemi” benimsenmiştir.  Yazı öğretimine birinci sınıftan itibaren bitişik eğik yazıyla başlanması ve bütün yazı çalışmalarının bitişik eğik yazı harfleriyle yapılması ve bütün sınıf seviyelerinde sürdürülmesi benimsenmiştir. Burada şunu ifade etmeliyiz ki öğrenciler yazı yazmayı öğrenirken bitişik eğik yazıyı öğrenmede bir hayli zorlanmaktalar, hatta bu sebeple kimi öğrenci başarısızlık duygusuna kapılarak kendine olan güvenini kaybetmektedir. Ben beceremem, yapamam, düşüncesine itilmektedir. Öğrenciler 4. Sınıftan sonra bitişik eğik yazıyı terk edecekler ise bitişik eğik yazı ile yazı öğretiminin gerek öğretmene gerekse öğrenciye fazla yükten başka bir getirisi olmadığı kanaatini taşıyorum. Tüm sınıflarda öğretim hayatı boyunca kullanacaklar ise bunun için gerekli yükümlülükler sağlanmalı ve kararlılıkla bitişik eğik yazı tüm sınıflarda ve kademelerde uygulanmalı, sıkı takibi yapılmalıdır.

Ders kitabı ile ilgili olarak Her temanın sonunda o ünitede kazandırılması amaçlanan bilgi ve becerileri değerlendirmeye yönelik olarak “Tema Sonu Değerlendirme Çalışmalarına” ilk üç sınıf seviyesi dışında yer verilmelidir. İbaresi var bu sadece 4. Sınıflar için değil tüm sınıflar için olmalıdır. Değerlendirme öğrencilerin öğrendiklerini değerlendirmesi açısından yararlı olacaktır. Ders kitapları tema tema düzenlenmeli, her tema için tema ile ilgili görsel materyaller öğretmen eki olarak verilemeli öğretmen bu görselleri sınıfında sergilemelidir. Metinlerle ilgili çalışmalar metnin hemen ardından gelmeli. Ders kitabı – çalışma kitabı özellikle ilk iki sınıfta çok karmaşalara mahal vermekte. Kitaba alınan okuma ve dinleme/izleme metinlerinin uzunluğu konusunda ders işleme süresi, öğrencilerin 11 Türkçe Dersi Öğretim Programı gelişim düzeyleri ve planlanan ders saati dikkate alınmalıdır. Metinlerin çok uzun olmamasına özen gösterilmelidir. Kitaba alınan metinler, temalarda belirtilen değerlere ve konu örneklerine uygun olarak seçilmelidir. Ders kitabına seçilen metinler, temaya uygun görsel unsurlarla desteklenmelidir.  Metinler, öğrencilerin sınıf düzeylerine ve yaş seviyelerine uygun olmalıdır. 3. Metinler, öğrencilerin ruh dünyalarını olumsuz yönde etkileyecek nitelikte olmamalıdır.

Programı incelediğimde mevcut programda olduğu gibi yeni programda da metinlerin çokluğu dikkat çekiyor. Haftada bir metin işleme esasına göre ayarlanarak metin sayıları daha da azaltılabilir. Bazı yeni temaların eklendiği görülüyor; Erdemlerimiz,  Dünya ve Çevre, Millî Kültürümüz, Vatandaşlık Bilinci,  Sanat ve Toplum, Bilim ve Teknoloji, bazı temaların başka temalarla birleştirildiği de görülüyor. Temaları şöyle sıralayabiliriz: Erdemlerimiz, Dünya ve Çevre, Millî Kültürümüz, Millî Mücadele ve Atatürk, Vatandaşlık Bilinci, Sağlık, Spor ve Oyun, Sanat ve Toplum ile Bilim ve Teknoloji.

Bazı seslerin yazımındaki değişikliklerden ve yazma çalışmalarında kullanılacak çizgi aralıklarının ölçülerindeki değişikliklerden de söz edilmiş. Özellikle küçük “ r ” harfinin yapımında öğrencilerin zorlanabileceklerini düşünmekteyim. Bu harfin yerine önceki dönemlerde öğretildiği gibi düz yazıdaki “ r ” harfine benzeyen karakterin yazımının ve okumasının daha kolay öğrenileceği kanısındayım.

Önceki programda “konuşma” alanı olarak geçen öğrenme alanı “Sözlü iletişim olarak değiştirilmiş. Dinleme metinleri de Dinleme/İzleme metinleri olarak değiştirilmiş. Özellikle 1. Sınıfta Dinleme/İzleme metinlerinin sayısının bir hayli fazla olduğu görülüyor. 1. Sınıftaki okuma metinleri ise önceki programa göre bir hayli azaltılarak 18’ e düşürülmüş. 1.,2.,3, ve 4. Sınıflarda Hikaye edici metinler, bilgi verici metinlerden bir hayli fazla. Bunun yanında şiir sayıları da bilgilendirici metin sayısından fazla.

İlk Okuma Yazma Öğretiminde ses grupları da değiştirilmiş şu şekilde olmuş:

SES/HARF GRUPLARI :

1. Grup; e, l, a, n - E, L, A, N - 2. Grup;  i, t, o, b, u, İ, T, O, B, U -  3. Grup;  k, ı, r, ö, s, ü K, I, R, Ö, S, Ü –

4. Grup; m, d, ş, y, c, z  -  M, D, Ş, Y, C, Z -  5. Grup;  ç, g, p, h -  Ç, G, P, H -  6. Grup;  f, v, ğ, j  - F, V, Ğ, J

Kendisinden sonra gelen seslerle yazımı ile ilgili olarak da “ Bitişik eğik yazıda “D, F, N, P, V” harfleri yazılış özelliği bakımından kendisinden sonra gelen küçük harfle bağlanmaz.” Kararı alınmış.Bitişik el yazısından normal düz yazıya geçilmesinin olumlu olacağını düşünüyorum.

 

Trafik Güvenliği: Trafik Güvenliği Dersi Öğretim Programı çerçevesinde öğrencilerden; 1. Trafikle ilgili temel kavramları açıklamaları, 2. Trafikle ilgili olumlu değer yargısı oluşturmaları, 3. Trafik kuralları konusunda duyarlılık geliştirmeleri, 4. Trafik güvenliği bilinci oluşturmaları, 5. Trafik ve ilkyardımı ilişkilendirmeleri, 6. Trafikte tehlikeli hareketlerden kaçınmaları, 7. Trafikte diğer bireylere saygı göstererek “ben” yerine “biz” bilincini geliştirmeleri, 8. Trafik sorunlarını önleme ve çözmede yeni öneriler geliştirmeleri beklenmektedir. Günümüz demokratik toplumlarında, akademik başarı kadar insan ilişkilerini düzenleyen pek çok değer bulunmaktadır. Millî, manevi ve evrensel değerleri tanıyan, benimseyen ve bunları içselleştirerek davranışa dönüştüren bireyler yetiştirmeyi kendisine düstur edinmiş olan yeni program tamda bunu  hedeflemektedir. Yeni Trafik Güvenliği programında gizli ve açık bir şekilde yer alan millî, manevi, ahlaki ve evrensel değerler, öğrencilere hissettirilerek örtük bir şekilde kazandırılmaya çalışılmaktadır. İlkokul 4. sınıf seviyesinde öğrencilerin; trafikle ilgili temel kavramlar, trafik işaret ve işaret levhaları, trafik kuralları, güvenli yolları kullanma, ulaşım araçları ve çeşitleri, trafikle ilgili meslekler ve kurumlar, trafikte karşılaşabileceği tehlikeler ve alınabilecek önlemler, trafik kurallarına uymanın birey ve toplum hayatına etkileri, ilkyardım malzemeleri ve ilkyardımda doğru müdahalenin önemi gibi konular hakkında bilgi, beceri ve değer sahibi olmaları beklenmektedir.  Trafikte Güvenlik ve Trafikte İlkyardım adlı 2 ünite ile toplam 21 kazanım 36 saatte verilecektir.  Bu da hedeflenen becerilerin öğrencilere çok rahat bir şekilde zaman sorunu yaşanmadan kazandırılabileceği anlamına geliyor. Gayet sade, anlaşılır ve uygulaması kolay bir program olduğunu söyleyebilirim. Yine de konularla ilgili görsel materyallerin sene başında öğretmenlere verilerek görsel açıdan öğrenme ortamının etkili bir şekilde desteklenebileceğini düşünüyorum. Bu konu ile ilgili çalışma yapılabilir.

Devamını Oku
21/01/2017

Sponsorlu Bağlantılar

sayfabildir