sayfabildir mobilmenu

Lise Matematik Taslak Öğretim Programı İnceleme Raporu

2017 Lise Matematik Taslak Öğretim Programı İnceleme Raporu   2016 – 2017  EĞİTİM – ÖĞRETİM  YILI ÖĞRETİM  PROGRAMLARINI  İNCELEME  RAPORU                         “ Öğretim Programlarını Güncelleme Çalışmaları ” kapsamında okulumuz matematik dersi zümre öğretmenleri tarafından yapılan matematik müfredatının incelenmesi sonucunda istek, görüş ve önerilerimiz aşağıdaki şekilde rapor haline getirilmiştir.                       9. SINIF MATEMATİK                 Anadolu İmam Hatip Lisesinde çalışan öğretmenler olarak özellikle Anadolu İmam Hatip ve Meslek Liselerinde 9. sınıfa başlayan öğrencilerin doğal sayılar kümesi,tamsayılar kümesi ve rasyonel sayılar kümesindeki işlemleri ( toplama, çıkarma, çarpma, bölme ) yapabilme yeteneğinin kısıtlı olduğunu görüyor ve yaşıyoruz.Bu yüzden 9. sınıfın ilk ünitesinin sayı kümelerinde işlemler olması öğrencilerin temel bilgilerdeki eksiklerinin giderilmesine yardımcı olacaktır.        Önceki 9. sınıf matematik kitabında gereksiz ayrıntı ( anlatım olarak ) ve uzun çözümler vardı. Kitap fazlalığı öğrenciler nazarında göz korkutuyordu. Ünite sonundaki alıştırma ve test sayısı, diğer sınıfların matematik kitaplarına göre daha fazla olması güzeldi. Ancak bazı soruların çok zor olması öğrencileri umutsuzluğa sevk ediyor.    ...

2017 2018 Memurlar Kamu Görevlileri Emeklilik Şartları (Erkek)

Memurlar ( KAMU GÖREVLİLERİ) Emeklilik Şartları: Erkek memurlar için emeklilik Şartları: Eski adıyla TC Emekli Sandığı iştirakcisi yeni adıyla 4/C olarak emekli olanlar aşağıda açıklanan durumlara göre belli edilen emeklilik şartları ile emekli edileceklerdir. 08.09.1999 gününden önce işe girmiş memurların durumu: 08.09.1999 Erkek iştirakcilerden 25 fiili hizmet yılını dolduranların istekleri üzerine emekli aylığı başlanır. Ayrıca; Emeklilik süresini doldurmaya 2 yıldan az kalan erkek 43 yaşını tamamlamaları ve talepte bulunmaları şartı ile emekli aylığı bağlanır. Yukarıdaki şartı yerine getirmeyen erkekler ise aşağıdaki tablodaki tüm şartları tamamlayarak emekli olabileceklerdir. 25 yılı yani 9000 günü tamamlamalarının yanında belli bir yaşı tamamlayarak emekli olacaklardır.

2. Sınıf Taslak Öğretim Programı İnceleme Değerlendirme 2017

2. Sınıf Taslak Öğretim Programı İnceleme, Değerlendirme, görüş ve önerileri 2.SINIF YENİ MÜFREDATIN DEĞERLENDİRMESİ 2.SINIF TESPİT ÖNERİ HAYAT BİLGİSİ Eski müfredattaki üç tema altı üniteye bölünmüş ve daha anlaşılır sıralanmış. Bu olumlu bir gelişme olmuş. Müfredatında kazanımlar çok azaltılmış ve çok genel ifadeler kullanılmış. Kullandığımız programda çok kazanım olmasına rağmen konular işlenirken öğrenciler kolayca anlamaktadır.   H.B2.5.2’deki kazanım “Türk bayrağının ve İstiklal Marşı’nın vatanını ve milletini temsil ettiğini bilir.” İfadesine ek olarak “Bağımsızlığımızın sembolü oldukları da eklenebilir. H.B.2.5.3.”Atatürk’ün çocukluğunu araştırır.” kazanımına ek olarak “Atatürk’ün hayatını araştırır.” Kazanım olarak eklenmelidir. “Duyu organlarını ve görevlerini bilir.” Kazanımı Sağlıklı hayat ünitesine eklenebilir. “Meslekleri tanır ve araştırır.” Kazanımı da programda yer alabilir.  “Her canlının eşsiz bir yuvası vardır.” Kazanımı da “Evimizdeki Hayat” ünitesine eklenebilir. MATEMATİK “Çıkarma işleminde eksileni ve çıkanı bulur.” Kazanımının çıkarılması olumlu olmuş. Öğrenciler ya zorlanıyor ya da çok çabuk unutuyordu. Problemlerde sınırlama getirilmesi uygun olmuş. Çünkü çeşitli kaynaklarda çok işlemli problemlerle karşılaşılıyordu. Kesirlerde pay,payda ve kesir çizgisinin öğretilmesi uygun olmuş. ...

4. Sınıf Taslak Öğretim Programı İnceleme Değerlendirme 2017

4. Sınıf Taslak Öğretim Programı İnceleme, Değerlendirme, görüş ve önerileri 2017 Yılı Taslak Eğitim Programları İncelemesi ile Programa Yönelik Görüş ve Düşünceler Fen Bilimleri: Fen bilimleri dersi hem 3. Hem de 4. Sınıflarda öğrencilerimizin eğlenerek öğrendikleri, bilimle keşifle somut olarak tanıştıkları bir ders. Yeni müfredatta sadeliği ve eğlenceli oluşu korunmuş. Özellikle basit, anlaşılır olması, karmaşıklıktan uzak oluşu öğrencilerin bilgi ve beceri edinimlerini kolaylaştıracaktır. Kazanımlara yeteri kadar süre ayrılmış olması da biz öğretmenleri çok rahatlatmakta böylece  bol örnek ve deneyle kazanımların daha iyi kavranmasını sağlayacaktır. Yeni programda da böyle olduğunu görmek beni sevindirdi. Özellikle öğrencilerin yaratıcı becerilerini ortaya çıkaracak, öğrendiklerini uygulama fırsatı bulacakları Fen ve Mühendislik Uygulamaları isimli ünitenin eklenmiş olması Fen Bilimleri dersinin öğrenciler tarafından daha çok sevilmesini sağlayacaktır. Fen ve Mühendislik Uygulamaları dersi son ünite olduğu için öğrenciler bu ünitenin gelmesini, diğer ünitelerin bitmesini heyecanla bekleyeceklerdir. Fen bilimleri derslerinin eğlenceli ve kalıcı olması yapılacak deneylere bağlıdır. Maalesef okullarımızda Fen Bilimleri laboratuarları bulunmamakta. Fen Bilimleri laboratuarı olmasa bile en azından her okula İlkokul Fen Bilimleri deneyleri ile ilgili araç gereç ve malzemelerin bulunduğu Fen Bilimleri dolapları okullarda muhakkak mevcut olmalıdır. Aksi takdirde bu müfredatta yer alan tüm iyi niyetler, hedeflenen olumlu davranışlar bir hayal kırıklığından ibaret olacaktır. Ayriyeten öğrencilerimizin ahlaklı, dürüst, vatanını milletini seven, olumlu değerleri kendisine düstur edinmiş bireyler olarak yetişmeleri için...