sayfabildir mobilmenu

Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları

İstediğiniz sayfanın cevabı hemen aşağıda, başarılar dileriz.

11. Sınıf Semih Ofset Yayınları Felsefe Ders Kitabı 56. Sayfa

11. Sınıf Semih Ofset Yayınları Felsefe Ders Kitabı 56. Sayfa Cevapları 1-Okuduğunuz metinlerde dogmatik filozofların epistemolojileri kısaca tanıtılmıştır. Bu bilgilerden yararlanarak aşağıda verilen yaklaşımların yanlarındaki noktalı yerlere örnekteki gibi Türkçe karşılıklarını yazınız.Rasyonalizm (Akılcılık) Empirizm ( Deneycilik ) Kristisizm ( Eleştiricilik ) Entüisyonizm ( Sezgicilik ) Pozitivizm ( Olguculuk ) Analitik Felsefe ( Çözümleyici Felsefe ) Pragmatizm ( Faydacılık ) Fenomenoloji ( Görüngü Bilim ) 2. Sayfa 57-61ʼdeki metinlerden yararlanarak felsefi akımların karşısına temsilcileri olan filozofların adlarını – örnekte olduğu gibi – yazınız.Emprizm : J. Locke – D. Hume Kristisizm : Kant Entüisyonizm : Gazali – H. Bergson Pozitivizm : Saint Simon – A. Comte Analitik Felsefe : L. Witgenstein Pragmatizm : W. James – J. Dewey Fenomenoloji : E. Husserl 3. Aşağıda verilen felsefi akımları karşıtlarıyla eşleştiriniz.Rasyonalizm – Emprizm Pozitivizm – Kristisizm Dogmatizm – Septisizm 4. Aşağıdaki ifadelerin sonundaki yay ayraçlara ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.1) Görüngübilim (fenomenoloji) bir yöntem önermez. (Y) 2) Doğru bilginin akılla elde edilebileceğini savunan yaklaşım rasyonalizmdir. (D) 3) Sezgiciliğe göre bilgiler faydalı ise doğrudur. (Y) 4) Pragmatizme göre tek gerçeklik uygulamada işe yarayandır. (D) 5) Kritisizm, akıl ve deney bilgilerini birleştirmiştir. (Y)